jueves, 23 de agosto de 2012

lunes, 20 de agosto de 2012

PRAZOS PARA A ADMISIÓN E MATRÍCULA NOS PCPI


Resolución que informa sobre os prazos de admisión e matrícula nos Programas de Cualificación Profesional Inicial e instrucións para o seu desenvolvemento no curso 2012-2013, para os centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.
  • O prazo de presentación de solicitudes vai dende o 3 ata o 12 de setembro do 2012.
  • O prazo de matrícula no centro onde se é admitido vai dende o 14 ao 18 de setembro do 2012.

AXUDAS PARA ALUMNOS/AS CON NECESIDADE ESPECÍFICA DE APOIO EDUCATIVO 20012-13

POR FIN¡¡¡¡ Saíu a convocatoria de becas, cando xa non contábamos con elas. Máis vale tarde que nunca.


Prazo de presentación:

Dende: 10 de agosto de 2012

Ata: 25 de setembreo de 2012Texto convocatoria:

Quén pode solicitar este tipo de becas?

Alumnos/as con necesidades educativas especiais asociadas a discapacidade ou trastornos graves de conduta, incluido o afectado por TDAH, que cumpran os requisitos xerais e económicos. Os alumno/ass pertencentes a familias numerosas que non cumpran os requisitos económicos poderán optar á beca na modalidade de subsidio.

Alumnos/as con necesidade específica de apoio educativo asociado a altas capacidades intelectuais, que cumpran os requisitos xerais e económicos.


Onde se presenta a  solicitude?

Solicitantes con certificado electrónico:


A través da Sede Electrónica do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.

Solicitantes sin certificado electrónico:


Imprimir o modelo de solicitude e presentalo, unha vez firmado, no centro educativo no que se van a realizar os estudos no curso 2012/2013.

Teléfono INFORMACIÓN: 

91 327 76 81


Dirección de correo: